تبلیغات
زندگی نامه بزرگان علم(دانشمندان) - دیوید بوهر
زندگی نامه بزرگان علم(دانشمندان)

دیوید بوهر

دوشنبه 19 بهمن 1388

نویسنده: كامران ستوده |

نیلز هنریك دیوید بوهر در سال 1885 و در كپنهاك دانمارك به دنیا آمد. پدر او كریستیان بوهر استاد فیزیولوژی دانشگاه كپنهاك و مادرش اِلن آلدر بوهر دختر یك خانواده یهودی دانماركی سرشناس در مراكز بانكی و پارلمانی بود. خانواده بوهر كلیسا رو نبودند ولی زن خانواده برخلاف یهودی بودنش توافق كرده بود كه بچه ها مسیحی بار آورده شوند. بوهر در سال 1903 در رشته فیزیك دانشگاه كپنهاك نام نویسی كرد. در دانشگاه نیلز با انجام آزمایشهایی درباره نیروی كشش سطحی آب و اندازه گیری آن نیرو خود را ممتاز كرد و توانست به پاس انجام آن كار مدال طلای آكادمی علوم و ادبیات دانمارك را به دست آورد. وی در سال 1911 با نوشتن تزی درباره نظریه الكترونی فلزات- كه تأكید آن بر نارسایی های فیزیك كلاسیك درتوضیح رفتار ماده در سطح اتمی بود- درجه دكترای خود را دریافت كرد. نوشتن آن تز آغاز تمركز اندیشه وی بر روی موضوع تحقیق بقیه دوره زندگی خود بود. بوهر در انگلستان پس از همكاری مختصری با ج.ج. تامسون در كمبریج رهسپار آزمایشگاه رادرفورد در منچستر شد. داشتن رابطه با رادرفورد سرمشق حیات علمی بعدی او شد. آن دو از همان نخستین ملاقات با یكدیگر دوست شدند و تا پایان عمر دوستانی نزدیك باقی ماندند. در واقع رادرفورد بود كه بوهر را به بالاترین تراز پژوهش در زمینه فیزیك آورد. بوهر كه در درك اهمیت نظری شگرف و ارزش انكشافی الگوی هسته ای اتم كه در سال 1910 توسط رادرفورد عرضه شده بود- ذهنی تند و تیز داشت از آن استفاده كرد تا نكات ریز را روشن سازد:
1- خواص شیمیایی یك اتم از جمله جای آن در جدول تناوبی بستگی به آرایش الكترونهای آن دارد.
2- خواص رادیواكتیو (پرتو زا) با هسته مرتبط است.
3- ایزوتوپها متناظرند با اتمهایی كه دارای الكترونهای یكسان اما هسته های جرمی متفاوتند.
4- فروپاشی پرتو زا بار هسته و در نتیجه تعداد الكترونها و هویت شیمیایی اتم را تغییر می دهد.
بوهر سپس به نحوه تعیین ماهیت دقیق رابطه میان عدد اتمی یك عنصر كه فشرده و خلاصه ای از رفتار شیمیایی آن به شمار می رود و تعداد الكترونهای موجود در اتم پی برد. بوهر در سال

 1912 به دانمارك بازگشت و به سمت دانشیاری فیزیك دانشگاه كپنهاك منصوب شد. او پس از شكل گیری حرفه آینده اش در كپنهاك با مارگارت نورلند ازدواج كرد. ازدواج آن دو پیوندی محكم و پر از خوشبختی از آب در آمد و برای بوهر منبع مادام العمر وفاق و قوت شد. زن و شوهر شش فرزند پسر پیدا كردند كه چهارتن از آنها به سن بلوغ و بالاتر از آن رسیدند. بوهر در پی استقرار در كپنهاك به اندیشه درباره جنبه های نظری مدل اتم هسته دار رادرفورد ادامه داد. این مدل مانند منظومه شمسی بسیار كوچك با هسته ای در میان به مثابه خورشید و الكترونهایی در حال گردش به گرد آن به مثابه سیارات بود. فیزیكدانان آن را در در كل پذیرفته بودند اما در آن اشكال بزرگی هم كه امروزه آن را یك ناهنجاری می خوانند می دیدند. به موجب نظریه الكترومغناطیس ذره باردار و چرخانی مانند الكتروند باید در هر دور گردش مقداری انرژی به صورت تابش پخش و در نتیجه بخشی از انرژی خود را از دست بدهد. طبق تئوری در چنین حالتی دایره مسیر باید مارپیچ وار تنگ و تنگ تر شده الكترون سرانجام به درون هسته سقوط میكند اما این وضع پیش نیامده و الكترونها به داخل هسته فرو نمی ریزند و اتم به مدت نامحدود پایدار باقی می ماند. ناهنجاری بدین سان در این مغایرت رفتار الكترون با پیش بینی نظریه الكترومغناطیس بود.
بوهر برای یافتن توضیح مسأله شیوه تازه ای به كار برد و گفت: تئوری بی تئوری. الكترون تا زمانی كه به چرخش ادامه می دهد هیچ تابشی از خود به بیرون نمی فرستد. او این را در حالی می گفت كه نظریه و شواهد آزمایشگاهی، هر دو، نشان می دادند كه وقتی هیدروژن حرارت ببیند از خود نور تابش میكند و عقیده این بود كه آن نور از الكترون اتم هم تابش می شود. بوهر در سال 1913 با آن روش به تجسم ساختاری برای اتم دست یافت. بوهر در توضیح چگونگی رفتار الكترون از وجود رابطه جدیدی بین ماده و ور سخن به میان آورد و گفت كه الكترون در رفتن از مداری به مدار دیگر انرژی، بصورت بسته یا پیمانه هایی از انرژی تشعشعی جذب یا تابش می كند (چیزی كه امروزه فوتون یا كوآنتوم نور نامیده می شود). هرچه طول موج تابیده كمتر باشد انرژی فوتون آن بیشتر است.
هیدروژن سه خط طیفی روشن به رنگهای قرمز، سبز متمایل به آبی و آبی دارد. بوهر تشریح كرد كه این خطوط رنگی واضح طیف همان تابشهای اتم هیدروژن هستند. نور قرمز هنگامی تابش می شود كه الكترون از مدار سوم به مدار دوم بجهد و نور سبز متمایل به آبی مربوط به جهش الكترون از مدار چهارم به دوم است. در آغاز بسیاری از فیزیكدانان مسن تر از جمله ج.ج تامسون درباره درستی نظریه بوهر تردید كردند اما رادرفورد از حامیان آن شد بطوریكه نظریه جدید سرانجام پذیرفته شد. بوهر در سال 1913 سه مقاله درباره ساختار اتم منتشر كرد كه یكی از آنها مقاله «درباره ساختمان اتم و مولكول» بود. او سالهای 1914 تا 1916 را در منچستر گذرانید و یكبار دیگر در آنجا تحت حمایت رادرفورد به كار پراخت. پس از آن در سال 1916 تصدی كرسی استادی فیزیك دانشگاه كپنهاك به او پیشنهاد شد. وی به قصد قبول آن به دانمارك بازگشت و تا پایان عمر مدیر آن مؤسسه باقی ماند.
فرهنگستان علوم سوئد در نوامبر سال 1922 جایزه فیزیك نوبل را به نیلز بوهر اعطاء كرد. او ششمین دانماركی و نخستین فیزیكدان دانماركی بود كه به دریافت آن نشان افتخار نائل می آمد. بوهر در دهه 1930 ضمن ادامه كار روی نظریه كوانتومی، سهمی نیز در پیشبرد زمینه جدید فیزیك هسته ای ادا كرد. برداشت او از هسته اتم كه وی آن را به قطره ای مایع تشبیه كرد، قدم مهمی در راه درك پدیده های هسته ای بسیار شد. مدل او به ویژه در درك نحوه شكافت هسته اتم كه در سال 1939 مشاهده شد نقشی كلیدی داشت. پس از جنگ جهانی دوم، بوهر كه بیشتر و به عبث كوشیده بود تا رهبران كشورهای متفق را به پذیرش نظرات خود در مورد پیشگامی بین المللی به منظور محدود ساختن خطرات جنگ هسته ای برانگیزد. در ماه ژوئن 1950 نامه سرگشاده ای خطاب به سازمان ملل متحد انتشار داد و درخواست خویش مبنی بر ایجاد یك «دنیای آزاد» را به عنوان پیش شرط صلح تكرار كرد. از جمله فعالیتهای علمی بعدی او نقش رهبرانه ای بود كه در سال 1955 در سازمان دادن به مؤسسه ای دانماركی برای استفاده سازنده از كار مایه هسته ای ایفا كرد. بوهر در سالهای پایانی عمر خود در عرصه دانش فیزیك بیشتر یك تماشاگر بود تا یك ایفا كننده نقش و با این حال هنوز در ایجاد یك جو اخلاقی قوی در جامعه اعمال نفوذ مهمی می كرد. او در دوره اشتغال به حرفه خود به دو نسل فیزیكدان اثر گذاشت، به روش برخورد آنها با مسائل علمی شكل داد و برای نشان دادن راه درست زیستن به انسان دانش پژوه الگویی از شخص خود ارائه داد. بوهر در 18 نوامبر سال 1962 در سن هفتاد و هفت سالگی در كپنهاك درگذشت. وی شخصیت علمی بسیار محبوبی بود كه پس از مرگش جهان متمدن یكسر در سوگ فرو رفت. بوهر در سرتاسر زندگی حرفه ای ممتاز خود شخصیتی روحاً انسان دوست و عمیقاً بین المللی بود.

نظرات() 
http://viabiovit.com/buy-cheap-viagra-no-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:31 ق.ظ

You said it adequately.!
cost of viagra order online viagra were to buy viagra buy viagra in pharmacy viagra alternative buy viagra online india buy viagra online uk vigra get a viagra prescription how to buy viagra online safely
overdrive
یکشنبه 21 مرداد 1397 02:04 ق.ظ
I every time used to read article in news papers
but now as I am a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.
utro datingside hacket
شنبه 13 مرداد 1397 12:12 ب.ظ
hei dagbladet dating utro datingside hacket gratis datingtjenester chatte sider dating uten registrering nettdating norge gratis
treffe damer på nett nettdating test datingsider for seniorer dating pa nettet joe kristen datingsider nette
latte date format mobil dating kontaktannonser norge treffe damer i bergen hvordan finn en kj finne på
med kjæresten i oslo dating sider utro gratis chat norge helt gratis dejtingsidor dating norge gratis dating sider med
born c-date anmeldelse gul og gratis kontaktannoncer nettdating norge chatte sider finn russiske damer hvordan mote eldre kvinner kontakt redaktionen alt for damerne 100 procent gratis datingsites
hvor møte jenter i oslo dating sider for utroskap gratis datingsider på nett norway dating app
100 procent gratis dating sites datingsider priser kristen date norge f
date sider i norge best dating apps norge dating site bergen norway dating pa nettet joe
kontaktannonser på nätet gratis gratis dating chat seite kontaktannonser net kontakt gamle damer dating
app norway gratis sex date mobil dating gratis dating sidor nettdating telefonnummer
pourquoi le pere noel est devenu rouge
شنبه 13 مرداد 1397 01:25 ق.ظ
pourquoi il n'y a que 28 jours en fevrier pourquoi le pere noel est devenu rouge pourquoi les
hommes aiment les femmes blondes pourquoi le poisson d avril
pourquoi la marseillaise dans all you need is love pourquoi vomit on le matin pourquoi faire
secretaire medicale pourquoi whatsapp pourquoi la mer est salee baleine pourquoi
toit pentu en bretagne pourquoi pas nous film pourquoi
etre conseiller clientele pourquoi un bebe pleure
la nuit pourquoi les moustiques nous piquent la nuit pourquoi devitaliser
une dent pourquoi mon lapin couine pourquoi j'ai toujours les cheveux gras pourquoi se convertir au christianisme pourquoi fait il clair le jour
et noir la nuit pourquoi pas moi streaming ita pourquoi le
champagne bulle dans le verre pourquoi on a des cernes quand on est
fatigue pourquoi cerisier ne donne pas fruits pourquoi mon ipod 5 ne s'allume plus
pourquoi investir dans l immobilier pourquoi l'onu a ete creee en 1945 pourquoi le lundi de paques change de date pourquoi choisir des oeufs bio pourquoi le nez se bouche
t il pourquoi 666 est il le chiffre du diable pourquoi prendre
du poids en arretant de fumer pourquoi youtube ne marche plus sur mon ordinateur pourquoi ma banque bloque mon compte
pourquoi bebe 6 mois pleure la nuit pourquoi tout perdre nightcore
pourquoi ecrire sur soi meme pourquoi le monde arabe va si mal pourquoi fait t on de la fievre pourquoi l'eau
des oceans et des mers est salee pourquoi partir vivre en australie pourquoi
egorger un mouton en islam pourquoi mon chaton miaule quand
il est dans sa litiere pourquoi ne jamais avoir envie
de faire l'amour pourquoi les juifs sont puissants pourquoi le i en anglais est
toujours en majuscule pourquoi le sang est rouge pourquoi la
tortue marine est en voie de disparition pourquoi ubuntu est
lent pourquoi acheter un appartement en sci pourquoi le
mariage force pourquoi mon frigo congele
tarot cards 5 of pentacles reversed
یکشنبه 7 مرداد 1397 05:05 ب.ظ
aries tarot love horoscope today tarot cards 5 of pentacles
reversed best tarot readers london printable tarot cards with meanings the world in tarot salem tarot reading online lovers tarot love reading free yes or no tarot question celtic cross love tarot reading learn tarot 5 of swords 10
cups tarot tarot yes or no spread online tarot card the fool in love what can tarot readings tell you nine of
wands tarot health tarot card predictions for future in hindi
daily tarot card gemini atlantean tarot cards love tarot
reading question ace of wands and hermit tarot the tarot of vampyres phantasmagoria tarot cards 5 of pentacles reversed tarot 10 pentacles meaning free tarot reading burning question the hanged
man tarot career free relationship tarot readings salamander
symbolism in tarot free tarot online lotus tarot accuracy famous tarot reading singapore hermetic tarot deck meanings mythic tarot king of swords wheel of fortune tarot in love tarot cards pictures vision tarot deck page of cups tarot heaven free tarot
reading marriage future point tarot card in hindi how accurate are tarot card readers tarot 6 pentacles meaning tarot card reader
east london goddess tarot card meaning tarot lovers and three of cups white
and saunders tarot cards crowley tarot reading que es el
tarot segun jodorowsky tarot card reading calgary
17th ave tarot card reader in hindi 2017 yes or no tarot card reversed meaning fairy tarot
cards tarot reading for yourself
kostenlos free sex
یکشنبه 7 مرداد 1397 09:00 ق.ظ
koln sex treffen kostenlos free sex porno shqip gratis gratis porno film
de porno kostenlos pissen porno privat deutsch ficken gratis porno sex geschichten fremdgehen free inzest porno
deutsch gratis porno big tits porno free kostenlos gratis porno dreier
kostenlose sex videos downloaden www kostenlose sex video sex bilder porn frauen beim sex
bilder porno deutsch arzt asia sex kostenlos miley cyrus sex bilder meine sex geschichte peinliche sex geschichten deutsche porno party redtube porno gratis kostenlose porno games bi sex bilder swinger deutsch porno deutsche porno spiele milf deutsch porno porno gratis orge gratis hentai porno gratis lespen porno gratis german porno videos porno gratis deutsche sprache porno kostenlos handy emma watson porno gratis kostenlose filme porno erotic porno gratis sex im auto geschichten kaviar porno gratis paris porno gratis gratis porno mutter sex cam chat kostenlos nackte lesben porno monica bellucci porno gratis gratis harde porno
sex videos kostenlos furs handy porno gratis neu porno kostenlos youtube
gratis porno osterreich privat sex kostenlos porno gratis blasen
horoscope du jour sympatico lion
یکشنبه 7 مرداد 1397 06:54 ق.ظ
horoscope signs dates birth horoscope du jour sympatico lion horoscope signs daily daily love horoscope aquarius and leo horoscope of
sushil modi aquarius daily love horoscope elle aquarius
and capricorn love horoscope today cosmopolitan weekly horoscope july 31 scorpio monthly horoscope astro twins horoscope du jour sympatico lion gemini relationship horoscope pisces horoscope traits male love single horoscope of aries today horoscope junkie weekly
pisces daily horoscope astroved chinese horoscope 2017 dog monthly is the horoscope real leo career horoscope daily 2017 pisces horoscope monthly
how to know my horoscope sign find horoscope bing aries horoscope daily horoscope capricorn male daily horoscope for may 22 libra
april horoscope love horoscope askganesha cancer horoscopes and astrology signs
capricorn horoscope elle aquarius horoscope career free
libra horoscope for today horoscope la presse montreal telegraph horoscopes 2017 scorpio relationship horoscope today
libra may horoscope virgo horoscope define horoscope askganesha
cancer this week's love horoscope scorpio dark pixie horoscope of aquarius in urdu pisces career horoscope for the week real
life love horoscopes aries daily horoscopes famous horoscope readers june 5 horoscope aries horoscope today askganesha free daily snake horoscope virgo health horoscope this month horoscope capricorn money
today april 20 love horoscope today june 29 birthday horoscope how stuff
works daily love sagittarius horoscope addicted to astrology check love horoscope
tirada del tarot gitano del dia gratis
یکشنبه 7 مرداد 1397 12:55 ق.ظ
tarot del amor el sol tirada del tarot gitano del dia gratis foro
tarotistas buenas libros acerca del tarot tirada tarot gratis si o no osho tarot zen cartas tarot predice embarazo tarot josnell luz numerologia tarot gratis tarot gratis
cartas tarot virtual gratis lectura de cartas del tarot y horoscopo
gratis tarot gratis sobre la amistad preguntas al tarot
del amor gratis leer las cartas del tarot gratis horoscopo tarot diario de
acuario tarot das bruxas wicca gratis introduccion al tarot bota pdf
horoscopo del dia y tirada de tarot gratis tirada del tarot para libra
hoy tarot almeria la justicia en el tarot de tiziana tarotistas chilenos famosos gratis significado cartas tarot egipcio invertidas tarot emperatriz luna todas las cartas del tarot egipcio y su significado tarot gratis amigo
tarot 5 cartas si o no tarot del si y no 5 cartas
tarotistas famosos mexicanos quiero aprender a leer las cartas de tarot tarot gratis amor familia tarot numerologia 8 lean las
cartas del tarot tarot 0.41 tarot los enamorados y
el sol cartas del tarot gratis del dia de hoy horoscopo chino gratis de hoy gallo tarot por chat linea horoscopo chino 2012 gratis tirar cartas del
tarot gratis si o no cartas de tarot por si o no lectura del tarot gratis por correo tarot paypal 10
euros tirada de tarot gratis salud dinero y amor tarot gitano ruso tirada tarot amor 3 cartas sagitario hoy tarot toledo tirada tarot virgo hoy tarot del amor y trabajo msn tarot cartas gratis gitanas
nadi astrology accuracy
جمعه 5 مرداد 1397 08:21 ق.ظ
astrology signs gemini nadi astrology accuracy zodiac signs
astrology love moon cycles astrology astrological
wheel of life nadi astrology in rohini delhi first house in vedic
astrology july 20 1975 astrology saturn in 6th house in vedic astrology mars in 12th house cafe astrology predicting death through astrology libra july astrology zone astrology and love
affairs astrology signs tattoos ancient egyptian astrology symbols
jupiter square saturn vedic astrology when will i die
vedic astrology scorpio fun facts astrology cade astrology lal kitab astrology course sidereal astrology reading vedic astrology sun sign predictions astrological reports hayes astrology virgo horoscope astrology tarot astrology 11th may star astrology app zet astrology program
all astrology stone name astrology ca may 7th astrological sign elle astrology taurus today zen astrology moon in astrology meaning what
does the second house in astrology mean june 23
1986 astrology free daily astrology resources astrology after marriage chinese astrology 12 signs astrology
monthly overview all astrology aspects abacus astrology astrology signs january 5 strongest
astrological sign astrology reading online astrology sign descriptions free marriage astrology juno
astrological symbol 9th house meaning astrology gemini astrology tomorrow astrology sagittarius
daily
comment jouer tarot a 4
جمعه 5 مرداد 1397 01:12 ق.ظ
tirage en croix tarot gratuit comment jouer tarot a 4 tarot
gratuit la petite roue tarot imperatrice et mat tarot finance gratuit tarot prediction tirage
tarot voyance en ligne tarot voir pour savoir tarot divinatoire avenir immediat justice tarot marseille carte du tarot jouer au tarot divinatoire tarot du jour travail gratuit amour
tarot marie claire tarot le passeur tarot amour au feminin tarot fiable gratuit signification l'etoile
tarot marseille tarot belline prix jeux tarot flash gratuit combinaison tarot divinatoire tarot a 3 en ligne lame tarot 12 au feminin tarots tarot l'empereur tarot marseille gratuit immediat
magie tarot mon tarot du jour tarot tirage gratuit
belline tarot divinatoir gratuits hermite tarot gratuit
signification tarot marseille mineur tirage tarot amour belline gratuit
tarot imperatrice envers tarots persan tarot amour aline pasqui tarot
russe gratuit tarot oracle divinatoire gratuit tarot et
oracle divinatoire veritable tarot marseillais jouer au tarot
gratuitement en ligne tarot divinatoire tirage gratuit tirage tarot en ligne immediat
tarot divinatire tirage tarot 1 carte le tarot du jour astrocenter tarot signification carte etoile tarot apprendre a jouer tarot roue astrologique gratuit tarot en ligne tarot finance gratuit
salvador dali tarot deck for sale
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:52 ب.ظ
tarot arcana salvador dali tarot deck for sale different
kinds of tarot card readings the tarot cafe mangahere free tarot horseshoe spread
tarot card empress symbols king of cups love tarot meaning
four of swords love dove tarot free online tarot card reading for love
marriage rider-waite tarot deck images tarot card images cups contact spirit tarot spread the world tarot as
advice the hierophant tarot meaning love dagens tarotkort twice
the hanging dragon tarot tarot reading for future marriage free tarot reding tarot card read temperance tarot love
future free accurate yes or no tarot trusted tarot 6 pentacles seven of cups tarot card meaning what does
the tower in tarot cards mean two of swords reversed tarot meaning the magician tarot doreen virtue tarot seven pentacles wish tarot card reading easy to read tarot decks are tarot cards readings real tarot
reading tips tarot polski free yes no tarot card readings
free tarot reading annikin soulmate bohemian cats tarot deck osho
neo tarot cards free tarot card birthday reading the two of pentacles tarot card meaning 9
of cups tarot love dove daily tarot horoscope
virgo daily tarot reading for pisces free real virtual tarot wands tarot love tarot card
reading tomorrow 4 cups tarot 3 tarot card reading
8 of wands tarot card meaning tarot question and answer high priestess tarot meaning intelligent queen of wands
love tarot astro tarot
sexo maduritas
پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:40 ب.ظ
badoo sexo sexo maduritas juegos de sexo orgias de sexo videos pornos gratis para moviles new porno anime porno espanol sexo en huesca sexo la rioja videos y fotos porno
gratis chat d sexo sexo en cartagena murcia vidios pornos
en espanol sexo com maduras sexo en la universidad porno del duro porno cartoons chicas bilbao sexo dracula porno
ber peliculas porno gratis porno comic incesto nuria porno espanol video pornos
porno sexual porno gay en espana pelis porno gratis
en castellano videos sexo gratis torbe porno espanolas
lucia la piedra video porno sexo en spartacus videos sexo muy duro sexo en nueva york cristiano ronaldo sexo el porno mas guarro sexo gordas experiencias sexo anal
amas de casa sexo pilladas sexo calle porno con pasion one
porno masajes sexo barcelona sexo gratis santiago de compostela sexo en la india porno comic gratis sexo
en el avion video porno angelina jolie videos de chicas porno
sexo bi videos porno de casadas infieles sexo con chinas videos gratis sexo amateur
daily horoscope for pisces man
پنجشنبه 4 مرداد 1397 05:36 ب.ظ
accurate love horoscopes aquarius daily horoscope for pisces man virgo horoscope birthday range astrosage daily horoscope virgo today's horoscope capricorn woman august aquarius horoscope horoscope opposite sign how to find out your horoscope
sign july horoscope for libra capricorn horoscope june 2017
in urdu free horoscope for virgo today what is the horoscope
for june capricorn 2nd decan horoscope gemini monthly horoscope tarot free online horoscope reading marriage
horoscope 17 july gemini horoscope black sheep albino
aquarius sex horoscope horoscope june 1st gemini horoscope astrology zone free daily horoscope app
what is april 1 horoscope sign may horoscopes capricorn horoscope of libra today in urdu raj yoga in horoscope virgo horoscope elle
monthly love horoscope for gemini man and capricorn woman horoscope du jour verseau 2017 empty 6th house
in horoscope yearly horoscope by rick levine scorpio daily horoscope tarot tomorrows horoscopes aries love horoscope for aries and scorpio
horoscope signs april 9 cancer horoscope birthday dates
free online horoscope prediction based on date of birth and time horoscope born july
31 kundli horoscope by date of birth in hindi top rated horoscope app horoscopes leo
today love monthly love horoscope gemini huffington post daily
horoscope gemini daily horoscope aquarius love life capricorn yahoo horoscope different
horoscopes dates how to tell what your horoscope is chinese horoscope
pig april horoscope sagittarius horoscope memes aquarius born april 12 horoscope daily horoscope
newsletter
chico busca a chico en arequipa
پنجشنبه 4 مرداد 1397 08:00 ق.ظ
contactos chicas en valencia chico busca a chico en arequipa mujeres solteras en valencia espana
chico busca chico cordoba contacto chicas ourense chica busca sexo con chico milanuncios
contactos mujeres jaen contacto mujeres en barcelona contactos con chicas
valencia contactos mujeres whatsapp contactos mujeres tetonas conocer gente coruna chicas
busca sexo gratis conocer gente joven bcn anuncios de sexo en malaga
pagina de internet para conocer chicas www buscando
mujeres solteras chat conocer gente uruguay chica busca chico albacete chicas anuncios contactos chicas milanuncios buscar amigos por telefono facebook contactos
chicas huesca conocer gente espanola en suiza encuentro sexual contactos gratuitos con mujeres contacto chicas whatsapp paginas donde conocer gente nueva contactos mujeres gordas madrid contactos palencia mujeres contactos huelva mujeres bares para conocer gente en bogota milanuncios contactos chicas contactos mujeres en lucena conocer mujeres latinas buscar chicos de 14 anos chica busca chico mallorca chica contacto alicante donde buscar mujeres
solteras chico busca chico guayaquil hoy conocer gente ligar chat conocer gente chile contactos con mujeres asturias
contactos de chica chicas para encuentros sexuales mejor app para conocer
gente de otros paises contactos mujeres buscan hombres como conocer gente de
otro pais por facebook encuentro sexuales contactos chicas lugo contacto de chicas
online sex kostenlos
پنجشنبه 4 مرداد 1397 03:58 ق.ظ
ficken porno deutsch online sex kostenlos dowland porno gratis kostenloser live sex chat gratis milf porno gratis lesben porno
gratis porno classic deutsche reife porno sex
gb bilder kostenlose sex kontakte berlin lesben natursekt
porno sex teen kostenlos clips porno gratis porno gratis squirting gratis lespen porno lesben porno mom gratis
porno trans gratis porno thai porno gratis film gratis porno oldies dicke lesben porno porno kostenlos milf frauen treffen sex frauen sex kostenlos porno gratis extrem lesben porno auf deutsch porno trailer deutsch heisser deutscher porno sm sex geschichten deutscher qualitats porno porno deutsch
brutal latex porno kostenlos porno gratis forced alte
frauen porno gratis geile sex bilder porno gratis cartoon gratis porno bus kostenlose
sex emojis gratis oma porno 3d porno kostenlos gratis porno deutsch amateure
webcam porno gratis gratis 3d porno deutsche gratis porno videos kostenlose sex geschichten lesen sex treffen in hamburg porno gratis clips hd porno video gratis gratis
porno strand sex kostenlos film sex deutsch porno
hot rencontre
پنجشنبه 4 مرداد 1397 12:46 ق.ظ
rencontre mulhouse hot rencontre site de rencontre gratuit 57 comment s'inscrire sur un site de rencontre rencontres tarnos application rencontres pour ado
rencontre 18eme rencontre gratuit pour homme et femme rencontres 76 premier rendez vous premiere rencontre ligne de
rencontre gratuite rencontre sortie rencontrer des amis ado rencontre amitie site de rencontre
sans facebook rencontre d un soir paris top pire photos site de rencontre avis site rencontres locales rencontres transexuels site rencontre mere
celibataire gratuit rencontre femme saint etienne site
de rencontre canton du jura appli site de rencontre android comment faire
des rencontres avec facebook application telephone pour rencontre rencontre
femme montpellier rencontre platonique rencontres grenoble rencontre metro rennes rencontre juste apres une rupture rencontrer femmes site
de rencontre seropositif rencontres clermont le fort site de rencontre ado 41 site de
rencontre breton a paris site de rencontre mst ist
rencontre handicape gratuit site de rencontre montreal totalement gratuit
site rencontre 974 site de rencontre pour femmes gratuit site
rencontre femme rencontre corse rencontre hommes canada site rencontre pour etudiant rencontres pour adolescent
site de rencontre haut de gamme cougar rencontre site de rencontre bisexuel rencontre pantin site de rencontre motards gratuit site de rencontre gratuit non payant
videos porno travestis
چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:48 ب.ظ
nom de film porno videos porno travestis younh porno porno senior sexe exterieur porno vielle et jeune arap sex cindy lopez
sexe virtual sex game porno exhib vimeo sex video sexe metro julie gayet
film porno photo amatrice sexe video sexe vieille video porno voisine
orgasme femme porno porno ultra hard porno exib vidoe de sexe
dance sex annonce sexe sexe gr papy sexe sexe pour la premiere
fois film porno vierge amateur sexe webcam le sexe de ma femme jessica alba sex web cam sex amateur porno lit actrice porno celebre leather sex jeu de porno rihanna sexe tape sex
addicts photos mr sexe video porno virginie efira salaire actrice porno petites bites
porno xxnx porno porno video teen sex hardcore porno gratuits massages
sex porno blak sexe hijab porno femmes fontaine sex voyeur
amateur video sex gratuit amateur porno a 3
videos porno gay gratis daddy
چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:31 ب.ظ
cerco siti porno gratis videos porno gay gratis daddy sesso con mia nonna video porno di ragazze gratis fare sesso con la moglie sesso a sassari martina gold film porno gratis oh sesso com video porno gratis xxxl sesso con il dildo nonna porno italiano porno amatoriale gratis italiano sesso amatoriale
vero italiano annunci sesso a pisa porno gratis xxxl video di sesso
reale sesso in spiaggia video porno sesso a desio www film porno italia sesso nel mare video
porno scuola italia incontri di sesso a benevento video porno
gratis zia e nipote sesso gay xxx video film porno in italiano italiano porno it donne per
sesso varese incontri sesso arezzo annunci sesso cagliari scene sesso hot motori di ricerca porno gratis porno beeg gratis cartoon sesso il solito sesso max gazze gif gratis porno sesso con la
cugina sesso anale rischi porno sesso cinese sesso fica italia porn film sessa oyster 21 porno spinto italiano video porno
trans con donne gratis filme porno sexy gratis l arte giapponese del sesso dopo aver fatto sesso
porno gratis big ass sesso bakeka boygirl questione di sessi streaming
ita video gratis porno vecchie sesso italiano com
how to draw a nose from side
سه شنبه 2 مرداد 1397 05:16 ق.ظ
how many grams in a pound of meat how to draw a nose from side does he love me
back what do lice look like on cats how to write a business plan for a bar
how many countries in the world have open borders how to get rid of a cold sore before it starts what is a
computer network how many mb in a gb data usage on cell phone
when to take pregnancy test on the pill how to sell on ebay how to get thick hair
ends how tall is taylor swift feet inches how to install windows 10
for free how to create a website for a business who unfollowed
me on instagram how to cut a pineapple boat how to edit videos on iphone how to delete twitter account from
phone how to get rid of dandruff fast how much protein in an egg
scrambled how to make slime with glue how to take a screenshot on windows 10 hp what pokemon are you quotev how
are you in french how to fold a pocket square gq how to block a number on iphone 8 how
much home can i afford texas how to lucid dream youtube how
to get rid of a cold sore naturally what is an ionic solid
how are you in french language how to win friends and influence people amazon what does gop stand for
politics how old is harrison ford actor how to say i love you in spanish to your grandmother when does morning
sickness start to go away how to cook asparagus on grill is it going
to rain today in detroit what is an ionic bond what day is
thanksgiving in canada how can you get rid of double chins how many calories
should i eat a day to lose weight how many seconds in a day
quote how to boil an egg martha stewart how to get rid of cold sores naturally
why should i hire you meme what movie should i watch on netflix quiz how to download from youtube for free what is a cvc word how to unclog a toilet drain
plan cul pointe a pitre
سه شنبه 2 مرداد 1397 04:28 ق.ظ
site plan cul serieux plan cul pointe a pitre plan cul africaine ou trouver plan cul
plan cul chambery plan cul saint etienne plan cul seyssinet pariset
plan cul 26 plan cul millau lesbienne plan cul plan cul
chalon sur saone plan cul puteaux plan cul nice gratuit plan cul 86 plan cul rhone plan cul 60 plan cul oloron sainte marie plan cul
paris gay plan cul epernay plan cul bourges relation plan cul plan cul guipavas plan cul courcouronnes plan cul orleans
plan cul gradignan plan cul cosne cours sur loire plan cul saint
max plan cul miramas plan cul cherbourg octeville plan cul courrieres plan cul relation plan cul miramas plan cul la crau plan cul draveil plan cul amoureux plan cul picardie plan cul albert plan cul bron plan cul echirolles plan cul toulouse gratuit plan cul gratuit sans cb plan cul longwy plan cul rodez
plan cul grande synthe plan cul avon plan cul
bagnolet plan cul charente maritime plan du cul plan cul correze plan cul quimperle plan cul balma
tarot economico 5 euros 15 minutos
دوشنبه 1 مرداد 1397 09:04 ق.ظ
tarot por telefono barato tarot economico 5 euros
15 minutos sol tarot amor mystic tarot como tirar el tarot para el
amor tirada de cartas+tarot+gratis+on line tarot si o no amigo los enamorados significado tarot amor el tarot del
amor gitano preguntas del tarot gratis tarot gratis de 5 cartas tarot
gratis 2017 los arcanos tarot economico valencia osho zen tarot cartas tarot para una sola pregunta tarot del dia personalizado
gratis tarot do amor futuro gratis tarot aol tarot de oraculo del amor
lecturas del tarot gratis el oraculo tirada de cartas gratis tarot
el oraculo aprender tiradas de tarot de marsella cartas del tarot del
amor tarot piscis hoy amor sumo sacerdote tarot rozonda biddy tarot the fool's
journey cartas de tarot gratis de amor tarot de josnell astrologico tarot sincero gratis tarot del amor mensual
gratis tirada tarot gratis futuro laboral cartomancia tarot global tarot pregunta concreta
numerologia tarot buzios gratis cursos de tarot gratis you tube tirada de cartas
gratis si o no 2014 numero 5 del tarot es verdad
lo que predice el tarot tirada tarot para el amor tarot gitano
gratis del amor 2012 tarot gratis lectura de mano
tarot gitano el oraculo gratis tarot en linea arcanos consulta del tarot por
telefono preguntas del tarot si o no tarot tirada de cartas gratis amor tirada
gratis del tarot del amor segun el oraculo que tarot usa conchita hurtado tarot de amigos
gratis tarot de josnell astrologico lectura tarot
gratis efectivo
signe astrologique pour 12 mai
شنبه 30 تیر 1397 06:23 ق.ظ
logo signe astrologique balance signe astrologique pour 12 mai signe du zodiaque 29 avril quel signe astrologique 25 decembre astrologie sagittaire
novembre les maisons astrologiques dane rudhyar pdf signe astrologique 15 mars signe astrologique belier aujourd'hui
quel est votre signe du zodiaque chinois affinite signe
astrologique belier meilleur livre pour apprendre l'astrologie personnalite signe astrologique tatouage signe astrologique scorpion en chinois fevrier signe astrologique chinois chat astrologie chinoise signe
astrologique serpent date signe astrologique scorpion balance astrologie dates le scorpion signe astrologique signe astrologique 5 fevrier astrologie chinois chien psychologische astrologie ausbildung osterreich
cancer signe astrologique compatibilite signe astrologique balance scorpion 12 signes du zodiaque japonais
astrologie 2017 lion verseau signe astrologique date 5 octobre signe zodiaque dessin signe astrologique scorpion astrologie autrement maison 7
profil astrologique homme lion astrologie amerindienne loutre signe zodiaque 30 septembre
astrologie voyance gratuite signe zodiaque 22 novembre definition signe zodiaque balance calculer son signe astrologique lunaire dessin signe zodiaque gemeaux signe astrologique lyon signe astrologique ne le 30 octobre
compatibilite signe astrologique taureau et vierge astrologie
les aspects compatibilite astrologie chinoise gratuit
signe astrologique chinois cheval femme astrologie
mercure en maison 2 signe zodiaque 1er avril ciel actuel
astrologie calendrier des signes du zodiaque signe zodiaque 11 septembre livre astrologie
femme actuelle astrologie maison 2 en sagittaire
is oral sex a sin in christianity before marriage
پنجشنبه 28 تیر 1397 12:55 ب.ظ
awkward sex questions to ask a guy is oral sex a sin in christianity before
marriage sex prank gone good non christian views on sex
before marriage sex aids for older adults porn and sex simpsons porn tumblr
reddit sex subreddits list chastity lynn porn big fat black women having sex car sex videos
indian sex stories mr zogs sex wax air freshener nz hot black girls porn sex
partner exposure calculator xxx porn free sex life after 60 case high school sexting scandal porn unblocked lesbian shower sex twin sex normal sexual
behavior i had sex with my sister good sexting messages to a guy gay muscle
sex charlize theron sex scene good porn hot girlfriend porn having sex in islamic way sex capital of the world amsterdam wtf porn sheena shaw porn paris porn sex scandals sex vacation resort
europe man having sex with a snake spinal tap sex farm chords sex worker statistics
australia gay twink sex sex positions for scorpio man and
taurus woman sex videos sex words with friends elsa sexuality frozen safe sex positions
during third trimester pictures sex change operation pics
why do men like anal sex best massage porn safe sex practices homemade porn swinger porn sex chat online
porno valentina nappi gratis
سه شنبه 26 تیر 1397 10:44 ق.ظ
fare sesso yahoo porno valentina nappi gratis video porno
prostitute gratis sesso amore video video sesso per donne vidro porno italiano porno
gratis con rocco siffredi sesso con ex sesso tra cugini amatoriale sesso a tre come
fare sesso in macchina film porno giapponesi gratis donne per
sesso taranto ragazze lesbiche che fanno sesso scarica video porno gay gratis video di belen sesso vogliose di sesso sadomaso italiano porno famiglia porno
italiano video porno sesso soft seghe porno gratis film interi
porno in italiano app chat sesso porno pelosa gratis video porno casalinghi italia video porno tra lesbiche gratis video porno gratis ebony
porno gay gratis solo video porno gratis ragazzi sesso sesso voglioso sesso con cazzi neri porno
gratis in discoteca donne in cerca di sesso a catania
porno gratis da vedere subito amatoriale sesso a tre sesso a lucca cento x
cento porno italiano google porno gratis scarica video porno italiano porno moderno gratis
translucenza nucale e sesso porno giovani italia free video porno gratis grande fratello vip sesso orale
donne italiane che fanno sesso sesso hot video mondo porno
gratis sesso dopo il matrimonio porno tube sesso vidio porno gratis donne
mature
rosse porno gratis
سه شنبه 26 تیر 1397 02:46 ق.ظ
cartoni 3d porno gratis rosse porno gratis video porno gratis
digisesso sesso e volentieri video porno gratis doppia penetrazione video sesso bondage
xxxx porno italiano porno gratis you sottomissione sesso web
porno italia giochi di sesso per ragazzi incontri sesso app
sesso spiaggia nudisti videos porno gratis m dove guardare film porno gratis sesso obbligato lesbiche ke fanno sesso film porno italiano completi video porno moana gratis
donne in cinta che fanno sesso porno italiano con fighe pelose film di sesso estremo film porno guardare gratis video sesso cellulare mature video
porno italiano sesso vero professoressa porno gratis cagliari incontri sesso amalfi sesso a 3 mancanza di sesso porno eccitante gratis filme porno gratis on line the best porno italiano moglie porno gratis porno
gratis sborrate in figa 36 ore di sesso incontri sesso bs video porno italiano xxx
donna fa sesso significato di sesso magliette sesso droga e pastorizia sesso orale in macchina porno bisex
gratis lupo porno italiano gratis sesso nella vasca annunci roma sesso donne italiane
per sesso video porno gratis filippine sesso orale in macchina annunci sesso
trans sesso gf video
moms porno
شنبه 23 تیر 1397 06:15 ب.ظ
chica busca chico para sexo moms porno pileculas porno porno terror apk porno vidios porno trios video sexo casero espanol porno hd gay videos porno hq you porno xxx pilladas sexo por dinero sexo gay espanol gratis
travestis porno casting porno espanola porno maduras xxx porno gay comic videos porno gratis de
maduras espanolas movil sexo porno en 3d chica sexo videos sexo en el
coche vidios caseros porno videos sexo transexual los mejores vidios porno sexo anal con animales videos porno de trios gratis porno swinger espanol videos de
sexo maduras videos pornos 3gp disney porno videos d
porno vidios porno xxx gratis pelis porno grstis ver videos porno espanol ets sexo oral mejores videos porno
gratis embarazadas porno porno gratos video porno de miley cyrus contactos sexo sagunto
la q se avecina sexo mejores videos porno gratis relatos sexo familia revistas porno pdf sexo violento mejores peliculas sexo fotos porno
de gordas rubias sexo videos de sexo cornudos sonia baby porno
chat cam sexo
carnaval porno
شنبه 23 تیر 1397 05:32 ب.ظ
fiestas porno espanolas carnaval porno sexo relaciones paginas pornograficas
paginas porno hd chochos peludos porno gordos porno escenas sexo peliculas videos porno de abuelas caperucita
porno video porno de paris hilton porno arabe porno gay grstis
porno sexx capricornio sexo video porno de espanola sexo trans gratis porno m videos sexo lenceria titulos de
peliculas pornograficas como acer sexo peliculas porno gratis espanol
sexo en palencia videos de sexo en vivo sexo gratis abuelos videos porno gays espanoles sexo en roquetas descargar video porno gay sexo chica vidios porno hd videos porno duro gratis ana maria polvorosa sexo celia blanco
videos porno web de sexo gratis espanolas sexo video porno anal
chat sexo bcn videos de sexo de dibujos cistitis y sexo porno italiano gratis videosgratis porno porno de la que se avecina series sobre sexo
peliculas porno duro chat gratis sexo porno gratis
viejas videos de sexo gratis para ver sexo peliculas sexo porno gay xxx sexo por placer videos de lesbianas porno
kostenlose sex suchmaschine
شنبه 23 تیر 1397 09:18 ق.ظ
sex stellungen echte bilder kostenlose sex suchmaschine porno kostenlos lesben porno xxl gratis gratis erotik porno porno kostenlos
vagosex porno squirt gratis youtube filme porno gratis gratis bdsm
porno porno kostenlos hardcore chat webcam porno gratis live sex kostenlos kostenlos sex leipzig filme xxx porno gratis kostenlose porno videos ansehen arabische porno
gratis you porno video gratis sex kostenlos lesben gratis
porno bondage sex treffen bremen porno schauen kostenlos porno sex geschichten cam sex kostenlos deutsche porno sternchen treffen fur sex
gratis porno pur hentai porno gratis aachen sex treffen kostenlose videos sex paris
hilton porno gratis gratis porno dicke frauen black sex kostenlos gratis
sex porno deutsche porno video free deutsch mature porno private sex videos kostenlos smartphone porno gratis gratis porno
schwester gratis porno filme online schauen sex porno geschichten manga porno kostenlos lesben ficken porno kostenlose porno geschichten kostenlose
sex videos deutsch gratis porno grosse schwanze chatroulette porno deutsch www
kostenlose sex filme de gratis lesbische porno gratis porno mature kostenloser hausfrauen sex sex treffen bamberg
porno de vieilles femmes
شنبه 23 تیر 1397 02:00 ق.ظ
anne hathaway sex porno de vieilles femmes site porno connu porno sex gay hardcore porno celeb sex sexe debutant
femme cougar sexe film porno sexe jeu de sexe en ligne mad
sex blake lively sex vagin sex porno bdsm video porno soumise porno gey hd video hard sex porno amateur
casting le coq porno porno papa et sa fille amateur teen cam sex interdit porno face sitting porno anal hd bete de sexe video sex gartuite porno pharmacie salope
sex regarder film porno celebrite sexe tape cam porno en direct video amateur porno gratuite perso porno porno hd xxx cristina cordula porno
cam to cam sexe sexe amateu hugh jackman porno porno hardcord sex filme ilm porno kim kardashian sex
porn sex gif porno vieille porno femme nue sex amatrice sexe
mouvie gif sex hard porno 20 ans salope sex sexe porn
site de plan cul gay
جمعه 22 تیر 1397 09:20 ب.ظ
plan cul a montpellier site de plan cul gay plan cul montivilliers plan cul jeune asiatique plan cul plan cul hautes
alpes plan cul 38 plan cul gay sarthe plan cul castelsarrasin plan cul loir et
cher plan cul 93 plan cul chartres site plan cul fiable plan cul bruz plan cul
wattrelos plan cul panazol plan cul grosses plan cul brest plan cul cachan plan cul montivilliers plan cul 51 plan cul 16 plan cul chatou
plan cul riedisheim plan cul a domicile le bon plan cul
plan cul facebook plan cul tarascon plan cul etampes plan cul la garenne colombes plan cul
beurettes tchat pour plan cul plan cul saint paul les dax plan cul etampes plan cul riviere salee plan cul parthenay plan cul annecy plan cul vannes plan cul femme black plan cul hennebont plan cul
guipavas plan cul antony gros plan de cul plan cul chinoise comment avoir un plan cul suis je
un plan cul plan cul l'union plan cul gien plan cul lorient plan cul reel gratuit proposer un plan cul
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :