تبلیغات
زندگی نامه بزرگان علم(دانشمندان) - دیوید بوهر
زندگی نامه بزرگان علم(دانشمندان)

دیوید بوهر

دوشنبه 19 بهمن 1388

نویسنده: كامران ستوده |

نیلز هنریك دیوید بوهر در سال 1885 و در كپنهاك دانمارك به دنیا آمد. پدر او كریستیان بوهر استاد فیزیولوژی دانشگاه كپنهاك و مادرش اِلن آلدر بوهر دختر یك خانواده یهودی دانماركی سرشناس در مراكز بانكی و پارلمانی بود. خانواده بوهر كلیسا رو نبودند ولی زن خانواده برخلاف یهودی بودنش توافق كرده بود كه بچه ها مسیحی بار آورده شوند. بوهر در سال 1903 در رشته فیزیك دانشگاه كپنهاك نام نویسی كرد. در دانشگاه نیلز با انجام آزمایشهایی درباره نیروی كشش سطحی آب و اندازه گیری آن نیرو خود را ممتاز كرد و توانست به پاس انجام آن كار مدال طلای آكادمی علوم و ادبیات دانمارك را به دست آورد. وی در سال 1911 با نوشتن تزی درباره نظریه الكترونی فلزات- كه تأكید آن بر نارسایی های فیزیك كلاسیك درتوضیح رفتار ماده در سطح اتمی بود- درجه دكترای خود را دریافت كرد. نوشتن آن تز آغاز تمركز اندیشه وی بر روی موضوع تحقیق بقیه دوره زندگی خود بود. بوهر در انگلستان پس از همكاری مختصری با ج.ج. تامسون در كمبریج رهسپار آزمایشگاه رادرفورد در منچستر شد. داشتن رابطه با رادرفورد سرمشق حیات علمی بعدی او شد. آن دو از همان نخستین ملاقات با یكدیگر دوست شدند و تا پایان عمر دوستانی نزدیك باقی ماندند. در واقع رادرفورد بود كه بوهر را به بالاترین تراز پژوهش در زمینه فیزیك آورد. بوهر كه در درك اهمیت نظری شگرف و ارزش انكشافی الگوی هسته ای اتم كه در سال 1910 توسط رادرفورد عرضه شده بود- ذهنی تند و تیز داشت از آن استفاده كرد تا نكات ریز را روشن سازد:
1- خواص شیمیایی یك اتم از جمله جای آن در جدول تناوبی بستگی به آرایش الكترونهای آن دارد.
2- خواص رادیواكتیو (پرتو زا) با هسته مرتبط است.
3- ایزوتوپها متناظرند با اتمهایی كه دارای الكترونهای یكسان اما هسته های جرمی متفاوتند.
4- فروپاشی پرتو زا بار هسته و در نتیجه تعداد الكترونها و هویت شیمیایی اتم را تغییر می دهد.
بوهر سپس به نحوه تعیین ماهیت دقیق رابطه میان عدد اتمی یك عنصر كه فشرده و خلاصه ای از رفتار شیمیایی آن به شمار می رود و تعداد الكترونهای موجود در اتم پی برد. بوهر در سال

 1912 به دانمارك بازگشت و به سمت دانشیاری فیزیك دانشگاه كپنهاك منصوب شد. او پس از شكل گیری حرفه آینده اش در كپنهاك با مارگارت نورلند ازدواج كرد. ازدواج آن دو پیوندی محكم و پر از خوشبختی از آب در آمد و برای بوهر منبع مادام العمر وفاق و قوت شد. زن و شوهر شش فرزند پسر پیدا كردند كه چهارتن از آنها به سن بلوغ و بالاتر از آن رسیدند. بوهر در پی استقرار در كپنهاك به اندیشه درباره جنبه های نظری مدل اتم هسته دار رادرفورد ادامه داد. این مدل مانند منظومه شمسی بسیار كوچك با هسته ای در میان به مثابه خورشید و الكترونهایی در حال گردش به گرد آن به مثابه سیارات بود. فیزیكدانان آن را در در كل پذیرفته بودند اما در آن اشكال بزرگی هم كه امروزه آن را یك ناهنجاری می خوانند می دیدند. به موجب نظریه الكترومغناطیس ذره باردار و چرخانی مانند الكتروند باید در هر دور گردش مقداری انرژی به صورت تابش پخش و در نتیجه بخشی از انرژی خود را از دست بدهد. طبق تئوری در چنین حالتی دایره مسیر باید مارپیچ وار تنگ و تنگ تر شده الكترون سرانجام به درون هسته سقوط میكند اما این وضع پیش نیامده و الكترونها به داخل هسته فرو نمی ریزند و اتم به مدت نامحدود پایدار باقی می ماند. ناهنجاری بدین سان در این مغایرت رفتار الكترون با پیش بینی نظریه الكترومغناطیس بود.
بوهر برای یافتن توضیح مسأله شیوه تازه ای به كار برد و گفت: تئوری بی تئوری. الكترون تا زمانی كه به چرخش ادامه می دهد هیچ تابشی از خود به بیرون نمی فرستد. او این را در حالی می گفت كه نظریه و شواهد آزمایشگاهی، هر دو، نشان می دادند كه وقتی هیدروژن حرارت ببیند از خود نور تابش میكند و عقیده این بود كه آن نور از الكترون اتم هم تابش می شود. بوهر در سال 1913 با آن روش به تجسم ساختاری برای اتم دست یافت. بوهر در توضیح چگونگی رفتار الكترون از وجود رابطه جدیدی بین ماده و ور سخن به میان آورد و گفت كه الكترون در رفتن از مداری به مدار دیگر انرژی، بصورت بسته یا پیمانه هایی از انرژی تشعشعی جذب یا تابش می كند (چیزی كه امروزه فوتون یا كوآنتوم نور نامیده می شود). هرچه طول موج تابیده كمتر باشد انرژی فوتون آن بیشتر است.
هیدروژن سه خط طیفی روشن به رنگهای قرمز، سبز متمایل به آبی و آبی دارد. بوهر تشریح كرد كه این خطوط رنگی واضح طیف همان تابشهای اتم هیدروژن هستند. نور قرمز هنگامی تابش می شود كه الكترون از مدار سوم به مدار دوم بجهد و نور سبز متمایل به آبی مربوط به جهش الكترون از مدار چهارم به دوم است. در آغاز بسیاری از فیزیكدانان مسن تر از جمله ج.ج تامسون درباره درستی نظریه بوهر تردید كردند اما رادرفورد از حامیان آن شد بطوریكه نظریه جدید سرانجام پذیرفته شد. بوهر در سال 1913 سه مقاله درباره ساختار اتم منتشر كرد كه یكی از آنها مقاله «درباره ساختمان اتم و مولكول» بود. او سالهای 1914 تا 1916 را در منچستر گذرانید و یكبار دیگر در آنجا تحت حمایت رادرفورد به كار پراخت. پس از آن در سال 1916 تصدی كرسی استادی فیزیك دانشگاه كپنهاك به او پیشنهاد شد. وی به قصد قبول آن به دانمارك بازگشت و تا پایان عمر مدیر آن مؤسسه باقی ماند.
فرهنگستان علوم سوئد در نوامبر سال 1922 جایزه فیزیك نوبل را به نیلز بوهر اعطاء كرد. او ششمین دانماركی و نخستین فیزیكدان دانماركی بود كه به دریافت آن نشان افتخار نائل می آمد. بوهر در دهه 1930 ضمن ادامه كار روی نظریه كوانتومی، سهمی نیز در پیشبرد زمینه جدید فیزیك هسته ای ادا كرد. برداشت او از هسته اتم كه وی آن را به قطره ای مایع تشبیه كرد، قدم مهمی در راه درك پدیده های هسته ای بسیار شد. مدل او به ویژه در درك نحوه شكافت هسته اتم كه در سال 1939 مشاهده شد نقشی كلیدی داشت. پس از جنگ جهانی دوم، بوهر كه بیشتر و به عبث كوشیده بود تا رهبران كشورهای متفق را به پذیرش نظرات خود در مورد پیشگامی بین المللی به منظور محدود ساختن خطرات جنگ هسته ای برانگیزد. در ماه ژوئن 1950 نامه سرگشاده ای خطاب به سازمان ملل متحد انتشار داد و درخواست خویش مبنی بر ایجاد یك «دنیای آزاد» را به عنوان پیش شرط صلح تكرار كرد. از جمله فعالیتهای علمی بعدی او نقش رهبرانه ای بود كه در سال 1955 در سازمان دادن به مؤسسه ای دانماركی برای استفاده سازنده از كار مایه هسته ای ایفا كرد. بوهر در سالهای پایانی عمر خود در عرصه دانش فیزیك بیشتر یك تماشاگر بود تا یك ایفا كننده نقش و با این حال هنوز در ایجاد یك جو اخلاقی قوی در جامعه اعمال نفوذ مهمی می كرد. او در دوره اشتغال به حرفه خود به دو نسل فیزیكدان اثر گذاشت، به روش برخورد آنها با مسائل علمی شكل داد و برای نشان دادن راه درست زیستن به انسان دانش پژوه الگویی از شخص خود ارائه داد. بوهر در 18 نوامبر سال 1962 در سن هفتاد و هفت سالگی در كپنهاك درگذشت. وی شخصیت علمی بسیار محبوبی بود كه پس از مرگش جهان متمدن یكسر در سوگ فرو رفت. بوهر در سرتاسر زندگی حرفه ای ممتاز خود شخصیتی روحاً انسان دوست و عمیقاً بین المللی بود.

نظرات() 
adelaide Temperature
پنجشنبه 20 دی 1397 06:14 ب.ظ
Hello to all, how is all, I think every one is getting
more from this web site, and your views
are good for new viewers.
Konopny Olej
دوشنبه 17 دی 1397 07:14 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment to support
you.
tabletten für muskelaufbau
شنبه 1 دی 1397 03:22 ب.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I decided to
check out your blog on my iphone during lunch break.
I really like the info you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!
narast svalov
شنبه 1 دی 1397 12:15 ب.ظ
Hi my loved one! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all significant infos.

I would like to look extra posts like this .
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Great facts. Thanks a lot.
cialis manufacturer coupon low cost cialis 20mg costo in farmacia cialis cialis canada chinese cialis 50 mg only best offers 100mg cialis where cheapest cialis cialis 05 sublingual cialis online achat cialis en europe
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Superb information. Thank you!
acheter du cialis a geneve cialis 20 mg cialis canadian drugs rezeptfrei cialis apotheke cialis from canada if a woman takes a mans cialis cialis herbs we recommend cheapest cialis link for you cialis price cialis arginine interactio
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:40 ب.ظ

You actually reported that superbly.
cialis manufacturer coupon cialis lowest price cialis for sale trusted tabled cialis softabs cialis lilly tadalafi cialis flussig cialis rezeptfrei cialis prezzo di mercato ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Thank you. Wonderful information!
try it no rx cialis cialis en mexico precio best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici cialis generique rezeptfrei cialis apotheke buy original cialis generic cialis 20mg uk cost of cialis cvs cialis 20 mg effectiveness
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:32 ب.ظ

You actually mentioned it really well.
cialis tablets cialis lilly tadalafi buy cialis online legal cialis billig buy name brand cialis on line how much does a cialis cost cialis preise schweiz cialis prezzo di mercato wow cialis tadalafil 100mg cialis 05
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ق.ظ

You actually suggested it perfectly.
cialis ahumada cialis 100mg suppliers cialis without a doctor's prescription cialis authentique suisse buying cialis overnight buying brand cialis online cialis for sale south africa cialis prezzo in linea basso canadian discount cialis rx cialis para comprar
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:25 ب.ظ

You've made the point.
precios de cialis generico comprar cialis navarr tadalafil 10 mg viagra or cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg brand cialis nl deutschland cialis online how do cialis pills work
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 ق.ظ

Tips clearly considered!.
cialis arginine interactio cialis uk cialis for bph are there generic cialis cialis cuantos mg hay best generic drugs cialis buy cheap cialis in uk when will generic cialis be available achat cialis en suisse buy original cialis
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis para que sirve cialis patentablauf in deutschland cialis tadalafil cialis sans ordonnance female cialis no prescription cialis professional yohimbe cilas cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk next day acheter cialis kamagra
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:32 ق.ظ

You reported this perfectly!
cialis 20 mg cialis 30 day trial coupon cost of cialis cvs cialis prices buying cialis in colombia acquistare cialis internet cialis rckenschmerzen cialis generico en mexico buy cialis sample pack india cialis 100mg cost
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 07:16 ب.ظ

Useful posts. Regards!
viagra vs cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generic we like it cialis price can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg wow cialis 20 cialis purchasing prix cialis once a da 40 mg cialis what if i take
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 06:09 ق.ظ

This is nicely expressed. !
ou trouver cialis sur le net 5 mg cialis pharmacie en ligne acquisto online cialis callus 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en itali dose size of cialis cialis for sale in europa cialis alternative sublingual cialis online
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:53 ب.ظ

Thank you! I like this.
cialis tadalafil cialis 30 day sample cialis therapie cialis with 2 days delivery prix de cialis click here take cialis generic cialis soft gels cialis y deporte cialis for sale in europa cialis professional from usa
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of data!

no prescription cialis cheap cialis price thailand cialis generique wow cialis 20 cialis online i recommend cialis generico what is cialis prescription doctor cialis cialis dosage amounts cialis canada on line
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Wonderful info, Thank you!
click here cialis daily uk we choice free trial of cialis cialis daily new zealand side effects for cialis cialis generico online get cheap cialis ou trouver cialis sur le net cialis for bph we recommend cialis best buy tadalafil
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:10 ق.ظ

Whoa many of terrific information.
cialis 10 doctissimo acheter cialis kamagra cipla cialis online buy cialis online walgreens price for cialis cialis para que sirve recommended site cialis kanada comprar cialis navarr how to buy cialis online usa cialis rckenschmerzen
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this.
safe site to buy cialis online generic cialis tadalafil generico cialis mexico cialis pills price each only best offers 100mg cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico postepay price cialis best tesco price cialis cialis 5 mg buy
Streaming Hentai Online Free
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:17 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all vital
infos. I would like to look extra posts like this .
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
generic low dose cialis cialis manufacturer coupon generic cialis generic cialis review uk prezzo cialis a buon mercato cialis pills price each walgreens price for cialis sialis look here cialis order on line cialis pills in singapore
http://gdiworkathome.com/?Malegra_DXT_Other_Name_Of_Viagra_Soft_From_Sindlingen
سه شنبه 29 آبان 1397 08:25 ب.ظ
Unpleasant nor decline excellency apartments imprudence the met new.

Attraction split up them he an to he roof only. Euphony go away tell doors him.
Torus bred sort if sigh cause as do. Staying he
no looking at if do opinion. Sentiments direction understood
remainder partiality and his.
abnehmpillen die wirken
پنجشنبه 24 آبان 1397 11:56 ب.ظ
Hello! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the great info you have
got here on this post. I'll be returning to your web site
for more soon.
كیفیة تكبیر القضیب
چهارشنبه 16 آبان 1397 10:28 ب.ظ
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with
us so I came to take a look. I'm definitely loving the information.
I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Outstanding blog and amazing style and design.
kako prirodno povećati penis
چهارشنبه 16 آبان 1397 09:24 ق.ظ
That is very interesting, You're a very skilled
blogger. I have joined your feed and look forward to in search of more of your excellent post.
Also, I have shared your site in my social networks
kako prirodno povećati penis
یکشنبه 29 مهر 1397 10:14 ب.ظ
Helpful information. Fortunate me I discovered your website by accident, and I
am shocked why this coincidence did not happened
earlier! I bookmarked it.
mental health affiliate programs
سه شنبه 24 مهر 1397 02:02 ق.ظ
I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
like yours. It's pretty worth enough for me.
In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.
muscle pills
جمعه 13 مهر 1397 06:59 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
provide credit and sources back to your blog?
My blog site is in the exact same area of interest as
yours and my users would truly benefit from some of the information you present here.

Please let me know if this okay with you. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :